Platinum Bay, Sunset Crest, St. James, Barbados (不能交易)

出售, POA


Platinum Bay, Sunset Crest, St. James, Barbados,

楼盘类型 : 私人别墅

楼盘设计 : 别墅

建筑面积 : 15,646 ft² / 1,454 m²

占地面积 : N/A

卧室 : 6

浴室 : 7

浴室(企缸) : N/A

MLS#: N/A


楼盘简介

更多
Share :
处于巴巴多斯“Platinum Bay, Sunset Crest, St. James, Barbados”是一处15,646ft²巴巴多斯出售私人别墅,POA6。这个高端的巴巴多斯私人别墅共包括6间卧室和7间浴室。你也可以寻找更多巴巴多斯的豪宅、或是搜索巴巴多斯的出售豪宅