Platinum Bay, Sunset Crest, St. James, Barbados (只供參考)

出售, POA


Platinum Bay, Sunset Crest, St. James, Barbados,

樓盤類型 : 私人别墅

樓盤設計 : 別墅

建築面積 : 15,646 ft² / 1,454 m²

佔地面積 : N/A

睡房 : 6

浴室 : 7

浴室(企缸) : N/A

MLS#: N/A


樓盤簡介

更多
Share :
位於巴巴多斯“Platinum Bay, Sunset Crest, St. James, Barbados”是一處15,646ft²巴巴多斯出售私人别墅,POA。這個高端的巴巴多斯私人别墅共包括6間臥室和7間浴室。你也可以尋找更多巴巴多斯的豪宅、或是搜索巴巴多斯的出售豪宅