55 Conduit Road (tham khảo)

Bán, 41.272.216 USD


Loại bất động sản : Nhà ở khác

Hình thức bất động sản : N/A

Diện tích xây dựng : N/A

Diện tích đất : N/A

Phòng ngủ : 8

Phòng tắm : 10

Phòng tắm : 0

MLS#: 198109


Mô tả bất động sản

Rare find combined unit for sale
hơn
55 Conduit Road, Hồng Kông,Đảo Hồng Kông is a Đảo Hồng Kông luxury Nhà ở khác listed bán 41.272.216 USD. This high end Đảo Hồng Kông Nhà ở khác is comprised of 8 bedrooms and 10 baths. Find more luxury properties in Đảo Hồng Kông or search for luxury properties bán in Đảo Hồng Kông.