Country Estate, 7 bedrooms, for Sale (tham khảo)

Bán, 2.850.000 EUR (~ 2.999.762 USD)


Loại bất động sản : N/A

Hình thức bất động sản : N/A

Diện tích xây dựng : 7.513 ft² / 698 m²

Diện tích đất : 80.729 ft² / 7.500 m² Chuyển đổi diện tích đất

Phòng ngủ : 7

Phòng tắm : 6

Phòng tắm : 0

MLS#: 109220139


Mô tả bất động sản

hơn

Phong cách sống

Lịch sử/Theo kiểu cổ
Nông trại/Trang trại/Đồn điền
Country Estate, 7 bedrooms, for Sale, Bồ Đào Nha,Lisboa,Mafra is a 7.513ft² Mafra luxury N/A listed bán 2.850.000 EUR. This high end Mafra N/A is comprised of 7 bedrooms and 6 baths. Find more luxury properties in Mafra or search for luxury properties bán in Mafra.