Superb contemporary apartment near the lake (tham khảo)

Bán, 2.330.000 CHF
(tham khảo)
(~ 2.541.798 USD)


Anières,

Loại bất động sản : Chung cư

Hình thức bất động sản : N/A

Diện tích xây dựng : 1.883 ft² / 175 m²

Diện tích đất : N/A

Phòng ngủ : 4

Phòng tắm : 2

Phòng tắm : 0

MLS#: 19794


Mô tả bất động sản

hơn
Superb contemporary apartment near the lake, Thụy Sĩ,Geneva is a 1.883ft² Geneva luxury Chung cư listed bán 2.330.000 CHF. This high end Geneva Chung cư is comprised of 4 bedrooms and 2 baths. Find more luxury properties in Geneva or search for luxury properties bán in Geneva.