Newly Renovated Family Home (tham khảo)

Bán, 499.000 USD
(tham khảo)


11232 Kirkland Hill Path,

Loại bất động sản : Nhà cho gia đình ít người

Hình thức bất động sản : N/A

Diện tích xây dựng : 2.898 ft² / 269 m²

Diện tích đất : 5.662 ft² / 526 m² Chuyển đổi diện tích đất

Phòng ngủ : 4

Phòng tắm : 2

Phòng tắm : 1

MLS#: 8620642


Mô tả bất động sản

Beautiful newly renovated home with an open layout, new carpets, stainless steel appliances, a large office, great natural light, and a large backyard.
hơn

Phong cách sống

Ngoại ô
Newly Renovated Family Home, Hoa Kỳ,Texas,Austin is a 2.898ft² Austin luxury Nhà cho gia đình ít người listed bán 499.000 USD. This high end Austin Nhà cho gia đình ít người is comprised of 4 bedrooms and 2 baths. Find more luxury properties in Austin or search for luxury properties bán in Austin.