5922 Pre-sale department with roof top in Manglar Cumbres, Cancún 77500 (tham khảo)

Bán, MXN 4,554,820


5922 Pre-sale department with roof top in Manglar Cumbres, Cancún 77500,

Loại bất động sản : Nhà cho gia đình đông người

Hình thức bất động sản : Đương đại

Diện tích xây dựng : 888 ft² / 82 m²

Diện tích đất : N/A

Phòng ngủ : 2

Phòng tắm : 2

Phòng tắm : 0

MLS#: N/A


Mô tả bất động sản

hơn
5922 Pre-sale department with roof top in Manglar Cumbres, Cancún 77500, Mexico is a 888ft² Mexico luxury Nhà cho gia đình đông người listed bán MXN 4,554,820. This high end Mexico Nhà cho gia đình đông người is comprised of 2 bedrooms and 2 baths. Find more luxury properties in Mexico or search for luxury properties bán in Mexico.