Việt Nam Nhà hạng sang và biệt thự

PropGOLuxury offers the greatest selection of Việt Nam luxury homes for sale and Việt Nam luxury homes for rent on a convenient property listing portal. If you are looking to buy Việt Nam luxury property or lease Việt Nam luxury property we make it easy to find your dream home by letting you filter using listing search results. You can also find local Việt Nam real estate agents and Việt Nam property professionals to help you sell Việt Nam luxury homes or rent your Việt Nam luxury homes.

Tin nổi bật

Hơn 140 dự án biệt thự dự kiến ​​sẽ đến trong vòng 8 năm

Hai dự án mới với hơn 60 căn gia nhập vào thị trường sơ cấp. 10 dự án đang bán trên thị trường sơ cấp cung cấp hơn 300 căn, trong đó biệt thự chiếm 60% thị phần. Toàn thị trường biệt thự/ nhà liền...

Chính phủ hỗ trợ có thể làm cho đầu tư chảy về phía thị trường bất động sản tại Việt Nam

Nguồn cung Có 4 dự án mới với hơn 1.300 căn tham gia vào thị trường sơ cấp trong Q4/2011. Nguồn cung sơ cấp giảm nhẹ -1% so với quý trước do các dự án mới của quý này đều có quy mô nhỏ. Ngụồn c...

20 dự án căn hộ dịch vụ dự kiến ​​sẽ cung cấp 2.900 đơn vị trong 5 năm tới tại thành phố HCM

Nguồn cung Không có dự án căn hộ dịch vụ mới tham gia vào thị trường trong Q4/2011; do đó, tổng nguồn cung không đổi so với Q3/2011. Tính đến Q4/2011, có 60 dự án cung cấp hơn 3.200 căn, tăng 6% so...